Přehled našich služeb 910 111 426 kontakt@it-techcz.com

IT-TechCZ s.r.o.

Váš poskytovatel IT služeb na klíč

IT konzultant / IT poradenství

Proč má význam obsadi IT konzultanta

Každý středně velký a velký IT projekt má svá slabá místa. Čim větší tento IT projekt je, tím více slabých míst má. Tato slabá místa jsou obvykle ve všech fázích vývoje. Většina odborníků (programátorů) je úzce specializovaná na svoji problematiku. Nejzásadnější jsou nedostatky, které se objevují již v návrhu projektu. Nějvětší problém způsobují nedostatky, které nebyly odhaleny včas a staly se součástí implementace. IT konzultant je člověk zpravidla se širokým rozhledem, který může pomoct včas předejít většině případných problémů při realizaci konkrétního softwarového produktu. Nejslabším článkem Vašeho projektu se následně stává sám IT konzultant.

IT konzultant ještě před fází návrhu

Využít služby IT konzultanta v této fázi může pomoct s analýzou rizik, s průzkumem konkurence, s odhadem náročnosti a složitosti Vašeho budoucího projektu. V této fázi Vám může konzultant pomoct s rozohdnutím, zda se do projektu pustit nebo naopak se vyplatí projekt nerealizovat. Tím nejhorším co se může stát je, že Váš projekt nebude rentabilní nebo jeho vývoj bude nekonečný a nedokončitelný.

IT konzultant ve fázi návrhu

Fáze návrhu středího a většího IT projektu je většinou podložena dokumenty, diagramy, grafy a textovou specifikací. To nejmenší co pro Vás může IT konzultant udělat v této fázi je přečíst si dostupné podklady pro realizaci Vašeho projektu. Jeho výstupem pak pro Vás bude analýza rizk a slabých míst včetně případných návrhů změn.

IT konzultant ve fázi vývoje

Ve fázi vývoje může vznikat řada nových otazníků a problémů, které mohou plynout z odlišného pochopení konkrétní problematiky každým členem týmu, nebo během komunikace mezi vývojáři. IT konzultant může poskytnout Vašemu týmu vývojářů součinnost a pokusit se problémům předejít. IT konzultant by v této fázi měl tým vývojářů ztmelovat a doplňovat.

IT konzultant ve fázi testování

Cílem testování je prokázat shodu mezi dosud hotovou implementací a zadáním. Případná neshoda je chybou, jenž vyžaduje řešení. Testování je důležitou součástí životního cyklu softwarového produktu. V této fázi může být IT konzultant Vaším testerem jehož úkolem bude odhalovat chyby a slabá místa ve zkoušené implementaci.

Služby IT konzultanta na zavolání

1

Kontaktujte nás

Probereme Vaše záležitosti.

2

Navážeme spolupráci

Staneme se součástí Vašeho týmu.

3

Budeme u toho

Vy získáte jistotu.

Hodinová sazba služeb IT konzultanta: 1 000 Kč

Jak probíhá spolupráce s námi

Nejprve od Vás potřebujeme získat rámcové informace o Vašem projektu. Seznámíme se s jeho aktuálním stavem a podle potřeby si nastudujeme nebo vyžádáme další podrobnosti. Pokusíme se určit jakým směrem se Váš projekt nyní vyvíjí, jaká jsou rizika a nebezpečí. Současně s tím najdeme nejlepší možná řešení, kterých může existovat více. Každé řešení má své klady a zápory například: ekonomické, časové, apod. Tato řešení Vám nabídneme jako svůj výstup. Formou našeho výstupu může být prostý telefonní rozhovor nebo elaborát v PDF. S obsahem případného elaborátu Vás potom rádi seznámíme po telefonu nebo osobně a jeho obsah společně rozebereme. V případě, že je naše forma spolupráce širší, můžeme sami podniknout kroky k tomu, aby Váš projekt směřoval správným směrem.