Přehled našich služeb 910 111 426 kontakt@it-techcz.com

IT-TechCZ s.r.o.

Váš poskytovatel IT služeb na klíč

IT poradenství, případové studie, audity

Lepší vhled do problematiky díky případové studii

Vývoj IT projektů má svoje specifika v podobě přístupu, časové náročnosti, složitosti a s tím související ceny. Každý IT projekt lze uchopit několika způsoby. V praxi je důležité zvolit ten způsob, který nejvíce odpovídá požadavkům zákazníka, vychází vstříc finačním předpokladům a zajistí bezproblémovou funkčnost celého díla. Realizace IT projektů neřízeným způsobem vede k nekontrolovatelnému předražování, průtahům a často také k bobtnání projektu, který může být ve výsledku problém dokončit i spolehlivě provozovat. Případová studie je zde od toho, aby těmto problémům předešla, nabídla vhled do celé problematiky pro zadavatele projektu, nastínila možnou cestu a definovala časovou a finanční náročnost.

IT audit

Prověrka existujících systémů a řešení představuje úsilí, jehož cílem je ověřit správnou funkčnost oproti požadavkům. Jedná se o náročnou disciplínu, originální ve smyslu svého zadání. Výstupem prověrky je obvykle dokument zhodnocující celé úsilí a často také popisující nalezené nedostatky, doporučená opatření, apod.

studio.4smart.cz

IT poradenství

Pokud je pro Vás klíčové správné rozhodování na poli informačních technologií, můžete nás kontaktovat a navázat s námi spolupráci. Poskytneme Vám naše stanovisko k Vašim dotazům a požadavkům, doporučíme Vám možná řešení, případně poskytneme další služby.

cloud.4smart.cz

Jak probíhá spolupráce s námi

Vše začíná prvním kontaktem, často telefonickým nebo emailem a pokračuje případnou osobní schůzkou. Základem jsou informace, těch potřebujeme mít od vás co nejvíc. Informace jsou vstupem pro další postup a rozhodování v závislosti na službě, kterou od nás poptáváte. Na základě získaných informací pro Vás provedeme požadovanné činnosti, jako je přeskoumání, analýza, audit, studium dalších okolností a na závěr vytvoříme možný shrnujícího dokument nebo případovou studii. Ústní konzultace je rovněž jedním z našich výstupů. Pokud požadujete přítomnost IT odborníka na Vaší pracovní schůzce, týkají se naše služby i tohoto případu.