Přehled našich služeb 910 111 426 kontakt@it-techcz.com

IT-TechCZ s.r.o.

Váš poskytovatel IT služeb na klíč

Vývoj elektronických systémů

Vyvíjíme elektronické systémy postavené na platformě Arduino, Raspberry PI a PLC.

I přes současný přesicený trh nejrůznějšími dodavateli chytrých řešení a hotovch produktů existují speciální případy, které vyžadují vývoj unikátních systémů (software, hardware). Právě na takových systémech pracujeme. Typickým příkladem mohou být objednávkové systémy pro fast-foody, aplikace ovládající krokové motory, aktuátory, řešení zpracovávající video z kamer, čárové kódy, apod. Tyto systémy funguji autonomně, nebo jako součást širší služby doplněné například o serverovou aplikaci, informační systém, apod. Poměrně populární jsou ostrovní fotovoltaické systémy, jejichž provoz je za předpokladu bezchybného návrhu a realizace levný a nenáročný na údržbu.

Elektronické systémy

Arduino, Raspberry PI, PLC

Pracujeme na řešeních, založených na Raspberry PI, Arduino, PLC. Dále pracujeme s jednočipovými mikro počítači Atmel, případně PIC. Z uvedených má každý hardware svoje specifika a hodí se pro konkrétní použití. Tyto komponenty pak často využívají jiné prvky jako jsou modemy, čtečky čárových kódů, ovládají motory, zpracovávají data ze sběrnic, apod. Požadavkem na průmyslová řešení je spolehlivost. V těchto případech často uplatňujeme PLC.

Od návrhu elektroniky po software

Vývoj elektronických systému má několik významných etap. Tou první je návrh konceptu celého systému, volba klíčových prvků a jejich propojení. Pokud koncept splňuje všechny předpoklady zadání, lze v následující etapě zahájit práce na realizaci jeho elektrických a elektronických částí. Navazující etapou je vývoj software, který vdechne život celému sytému. Jedná se o náročnou fázi, která musí poskytnout spolehlivost, přesnost, očekávané chování, případně další požadavky, které i přímo souvisí s hardware, jako je bezpečnost.

Spolupráce systému se serverem

Některé aplikace elektronických systémů používají ke své činnosti serverovou část. Může se jednat o případy reportingu a monitoringu, kdy elektronický systém provádí měření a reportuje hodnoty na server k dalšímu zpracování. Server může být také v roli řidicího členu a rozhodvat o chování elektronického systému. Server také často propojuje několik elektronických systémů, kde může jeden systém ovlivňovat druhý, apod.

cloud.4smart.cz

Zajistíme vývoj elektronického systému na klíč

Zakázky z oblasti elektronických systémů realizujeme na základě smlouvy o dílo po důkladné analýze zadání. Před zahájhením preferujeme vytvoření případové studie, která bude podkladem ke smlouvě a bude jasně popisovat požadavky, stanovené cíle a přístup k realizaci celého projektu. Protože nejde pouze o vývoj software, jsou zakázky tohoto typu časově náročnější oproti jiným IT zakázkám. V průběhu dění řešíme záležitosti spojené s elektronikou, software a také mechanikou. Často vznikají nové požadavky a dochází ke změnám. Jsme připraveni dodat celý projekt na klíč, nebo plnit jen roli dodavatele elektronické a softwarové části. Rovněž jsme připraveni aktivně spolupracovat se třetími stranami podle dohody.